.

اداره برنامه ریزی

اداره برنامه ریزی

رئیس اداره: رجبی

شرح وظایف اداره برنامه ریزی، پژوهش و مطالعات شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.
 • نیازسنجی و تهیه طرح های پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز شهرداری.
 • ایجاد و تقویت بانک اطلاعاتی طرح های پژوهشی.
 • ایجاد بستر تعامل و همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در رابطه با نیازهای پژوهشی شهرداری.
 • ایجاد زمینه های لازم برای انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز شهرداری و سازمان های وابسته و انجام پژوهش های موردی .
 • بررسی و اظهار نظر درباره طرح های پژوهشی مورد نیاز و آماده سازی آن جهت طرح در جلسات کمیته های تخصصی.
 • پی گیری مراحل تایید و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی واحدهای تابعه شهرداری و ابلاغ به مشاور.
 • هماهنگی و برگزاری جلسات کارشناسی و جلسات شورای پژوهشی در ارتباط با طرح های پژوهشی .
 • همکاری در تنظیم قرارداد و نظارت بر طرح های پژوهشی .
 • نظارت و پیگری فرآیند امور پژوهشی تا حصول نتیجه نهایی.
 • تهیه گزارش های لازم از طرح های پژوهشی و ارایه به مسئولین ذیربط و نیز اطلاع رسانی عمومی.
 • نظارت بر اجرایی شدن طرح های پژوهشی واحد های مربوطه پس از ابلاغ و تهیه گزارش های لازم در مورد پیشرفت یا عدم پیشرفت طرح های مزبور .
 • حمايت از روند تجاري سازي فعاليت‌هاي مرتبط با عرضه محصول يا خدمت جديد مبتني بر ايده‌ها و فناوري‌هاي جديد
 • انجام پژوهش­‌های کاربردی در راستای توسعه فناوری‌های نوین.
 • ارتقای فرهنگ نوآوری و توسعه‌­ی رقابت­پذیری در داخل و بیرون از شهرداری.
 • تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با فناوریهای نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.
 • ارتباط با شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در شهرك‌ها، پارك‌ها و مراكز رشد در راستای حل مسائل پیش روی مدیریت شهری از طریق فناورهای نوین.
 • سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تحول فناورانه و نوآورانه در بخشها مختلف شهرداری.
 • تعاملات بین بخشهای مختلف شهرداری به منظور احصاء نیازهای فناوری آن ها در راستای رفع چالش های اساسی پیش‌رو.
 • حمايت از برگزاری سمينارها و کارگاه‌های فناورانه.
 • آینده پژوهی، توليد و نشر دانش در راستاي اهداف تعریف شده.
 • اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها و برنامه های مرتبط با فناوری‌های نوین.
 • مطالعه ، نیازسنجی، طراحی، برنامه ریزی ، تهیه و تدوین تقویم و ارزیابی در خصوص آموزش کارکنان شهرداری.
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان مطابق با تقویم آموزشی، متناسب با مشاغل مورد تصدی و نیز بر اساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان.
 • بررسی درخواست ها و نیازهای مدیران و کارکنان درخصوص برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با شغل آنان.
 • برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی توسط اساتید مجرب و معرفی کارکنان واجد شرایط.
 • تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های مربوط به بورس ها و ماموریت های آموزشی.
 • برنامه ریزی و برگزاری همایش ها، سمینارها، گردهمایی ها و ... .
 • صدور، ثبت و ارسال به موقع گواهینامه های آموزشی کارکنان شهرداری و تشکیل و تکمیل شناسنامه آموزشی کارکنان شهرداری.
 • سنجش اثر بخشی آموزش ارایه شده بر عملکرد کارکنان آموزش دیده در دوره های آموزشی.
 • انجام هماهنگی های لازم جهت شرکت کارکنان در سمینارهای آموزشی داخل و خارج از شهر و کشور.
 • تهیه بانک اطلاعاتی لازم از اساتید مجرب دوره های آموزشی مورد نیاز و دوره های برگزار شده.
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.