.

بام ملایر

شهرداري ملاير با مد نظر قرار دادن موضوع گردشگري و جذب توريست در اين شهر ،ضمن ازعان به ظرفيتهاي مناسب شهري ملاير ،در صدد است در راستاي سياستهاي توسعه گردشگري در سطح كشور ،با اجراي پروژه هاي بزرگ فرا شهري و فرا منطقه اي و همچنين با ايجاد زيرساختهاي مورد لزوم ،در برنامه اي ميان مدت ،الگوي مناسب و جديدي را جهت "توسعه گردشكري بومي" در سطح كشور ارائه دهد.

بام ملایر با مساحت تقریبی 124 هکتار در  قسمت بالا دست باغ تاریخی سیفیه ملایر زمینه جذب مسافرين و گردشگران داخلي و خارجي را به شهر ملاير فراهم  می نمايد پروژه فوق دارای آبشارهای مصنوعی ، مجموعه رستورانها ،  متل های سیاحتی ، اقامتی و همچنین دیواره صخره نوردی و دو دروازه در ورودی های مجموعه می باشد   . از جمله اهداف و آثار وجودي و عيني اجراي اين پروژه مهم ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

  1. توسعه گردشگري بومي و ارائه مدل جديد جذب گردشگر در سطح كشور.
  2. ايجاد اشتغال دائم و پايدار.
  3. كمك به رونق صنعت توريسم در سطح كشور و ارتقاء جايگاه ملاير در بين شهرهاي شاخص ايران و جهان.

ايجاد مكان تفرجگاهي مناسب براي ساكنين شهر و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري

 

مناطق گردشی
بام ملایر
باغ تاریخی سیفیه
یخدان میر فتاح
بازار ملایر